Financieel & beleid - STEDENBAND SEPTEMBER 2019

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Financieel & beleid

Organisatie

Inkomsten & beloningsbeleid:

Alle giften die door de stedenband ontvangen worden 100% ingezet voor projecten gekoppeld aan de stedenband in Zuid-Afrika. Hiervoor wordt met betrouwbare partners in Zuid-Afrika samengewerkt. Zij dragen ook zorg voor een financiele en inhoudelijke verantwoording van de overgedragen gelden.

Vergoeding bestuur & vrijwilligers

Alle bestuursleden en overige vrijwilligers die aan de stedenband verbonden zijn doen dit onbezoldigd. Er wordgen geen vergoedingen betaald voor tijd en inzet.

Subsidie:
De stichting ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Dordrecht voor ondersteuning van haar activiteiten in Nederland. Van deze gelden wordt een coordinator aangesteld en betaald, en tevens wordt dit budget aangewend voor voolichtings- en bewustwordingsactiviteiten in Nederland alsmede fondswerving waar nodig. Deze door de gemeente Dordrecht beschikbare gelden zijn hier specifiek voor bedoeld en mogen niet voor ondersteuning van projecten in Zuid-Afrika worden gebruikt.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu